Ontwikkelen Schaalmodel MEOS

MEOS staat voor Mechanisch Energie Opslag Systeem. Het is een systeem dat overtollige duurzame energie kan opslaan om op een later tijdstip te gebruiken. (http://www.youtube.com/watch?v=Z75Eyg6c5Sc)

De opdracht aan AC Duurzaam is het ontwikkelen van een schaalmodel om zodoende de werking van MEOS te kunnen laten zien en metingen te kunnen verrichten. Dit project is lopende en zal afgerond worden in november 2014. Een mogelijk vervolg is het bouwen van een prototype.