ENERGIELOKET AC DUURZAAM

Het energieloket : één aanspreekpunt dat alles voor u regelt.
Van kostenopgave t/m uitvoering en oplevering van het project.

ONE-STOP SHOPPING

 

 

Het energieloket is een initiatief van AC Duurzaam, een project van het Alfa-college Hoogeveen in samenwerking met het bedrijfsleven. Het loket wordt gerund door studenten onder begeleiding van Brinks advies en is bedoeld om de samenwerking tussen het onderwijs en het bedrijfsleven te bevorderen.

Maatwerkadvies


Wat betekent het energieloket voor u.

Studenten gaan met u in gesprek (het zgn. keukentafelgesprek). Er wordt met u een vragenlijst ingevuld waarop staat aangegeven welke energiebesparende maatregelen u kunt toepassen in en aan uw woning.

Aan de hand van de ingevulde vragenlijst vindt een onderzoek plaats van de bestaande toestand van uw woning. Vervolgens gaan de studenten in gesprek met Hoogeveense ondernemers over de voorstellen.

Tenslotte wordt er een offerte uitgebracht en kunt u een besluit nemen. Aan de hand van de offertes worden uw besparingsmogelijkheden besproken.

 Heeft u interesse stuur dan een mail naar info@brinksadvies.nl voor het maken van een afspraak.

Adres energieloket: Alfa-college, Voltastraat 33 te Hoogeveen